Egy lengyel település energia-függetlenségi stratégiája

Kisielice, egy Lengyelország északi részén található kisváros. A városka környékén sok mezőgazdasági terület található, amelyet a helyi önkormányzat energiahasználattal kapcsolatos célok teljesítése érdekében is hasznosít. Ilyen cél például a szén-függés csökkentése, a kibocsátások csökkentése, valamint a levegőminőség javítása.

 A város önkormányzatának sikerült külföldi befektetőket meggyőzni arról, hogy a városkörnyéki földeken telepítsenek szélerőművet. Azok a gazdák és földtulajdonosok, akik beleegyeztek abba, hogy területükön szélkereket telepítsenek, évente kb. 5.000 eurónak (azaz kb. 1,5 millió Ft-nak) megfelelő összeget kapnak szélturbinánként. Kisielice környékén eddig három szélkerék-parkot hoztak létre összesen 52 turbinával, amelyek összteljesítménye 94,5 MW. Ezen kívül már megadták az építési engedélyt további 4 turbina felállítására, amelyek kapacitása további 12,8 MW lesz.

A szélenergia hasznosításán kívül különböző adóbevételek és az EU Regionális Fejlesztési Alap pályázatainak támogatásával mezőgazdasági melléktermékeket hasznosító, megújuló energiát előállító létesítményeket is létrehoztak. Az egyik ilyen létesítmény egy biomassza kazánról működtetett központi fűtés hálózat, amelyet a környéken termelő gazdáktól felvásárolt gabona szalmával fűtenek. A hálózat 250 épületet fűt (ez a város épületeinek 85, lakosságának pedig több mint 90%-át jelenti).

2013 decemberében egy biogáz üzem építését is befejezték. Az üzem 1 MW-nak megfelelő fűtési energiát, és 1 MW elektromos energiát termel a környékbeli földekről származó silókukoricát felhasználva, amely révén sok helyi lakos extra bevételhez jut. Továbbá, az üzem hulladék hője nyáron melegvízzel látja el a települést. A beruházást részben pályázatokból, részben pedig magántőke bevonásával végezték.

Kisielicében a közlekedést is modernizálták a hálózat és a működtetés fejlesztésével. A közvilágítás energiahatékonyságát javították, amelynek segítségével a település sikeresen és jelentősen csökkentette elektromos áram fogyasztását.

2010 és 2013 között a településen több lakossági fórumot is szerveztek a kisméretű megújuló energiás rendszerek - pl. hőszivíttyú, nap- és szélenergiát hasznosító rendszerek - népszerűsítése érdekében. Ezen kívül létrehoztak egy egyesületet, amely az érdeklődő lakosoknak segít céljaik és beruházásaik megvalósításában.

Kisielice polgármester, Tomasz Koprowiak szerint "a közösségünk az egyik első Lengyelországban, ahol szélerőmű parkokat, biomassza kazánokat és biogáz üzemet létesítettek. Ezért Kisielice közössége vezető szerepet tölt be a megújuló energiával kapcsolatos befektetések terén Lengyelországban."

A városka közössége az energiafüggetlenség terén tett erőfeszítésekért és eredményekért megkapta az EU "ManagEnergy" díját.

 

Megjelent a Kislábnyom hírlevél 2014. szeptemberi (65.) számában

 

 

Forrás:http://www.managenergy.net/sm_the_commune_of_kisielice.html#.VBq0dhZHkSE

 

 

Megosztás Megosztás