Bővebben a projektről PDF E-mail
2010. június 07. hétfő, 17:16

"Nagycsalád kis lábnyom" c. KEOP-6.1.0/B/09-2009-0036 szerződés számú projekt

 

1. A „Nagycsalád kis lábnyom” kampány a családokat, azon belül is a nagycsaládosokat célozza meg. A kampány keretében a nagycsaládok környezet-, klíma- és energiahasználati tudatosságát szeretnénk előmozdítani, mivel a családi környezet, a háztartások az, ahol:

  • az összes CO2 kibocsátás 30%-a keletkezik,
  • az összes energia felhasználás 40%-a történik,
  • a következő nemzedékek (gyerekek) a leginkább ránevelhetők a környezettudatos magatartásra, és ahol ezt legjobban elsajátíthatják tudat alatt.

2. A projektet egy két tagú konzorcium keretében tervezzük megvalósítani, ahol mindkét szervezet fontos szerepet tölt be.

A konzorcium vezetését a GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete (GD) látja el, amely – saját projektjei, valamint aktív tagjainak korábbi, más szervezeteknél szerzett szaktudása révén – nagy tapasztalattal rendelkezik hazai és nemzetközi projektek lebonyolításában. A GD 2005-ben alakult, és azóta több nemzetközi FP7-es kutatási projektben is aktív partner, illetve számos hazai környezetvédelmi szervezettel valósított meg közös projekteket (részletes referencia a 2.1.1-es részben található).

A GreenDependent Egyesületnek számos lakossági projektje is van – pl. a „Leszel amit eszel” kampány Gödöllőn a fenntartható élelmiszer-fogyasztás népszerűsítése érdekében, vagy a Gödöllői Klíma-klub elindítása, melyben a helyi háztartások és családok számára szervez havi rendszerességgel klubtalálkozókat a klíma- és energiahasználati tudatosság növelése és a háztartások energiafogyasztásának csökkentése céljából.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) szintén jelentős múlttal rendelkezik a tagjai részére megvalósított projektek tekintetében és kiterjedt – a taglétszám kb. 15.000 család – aktív hálózattal rendelkezik a célcsoport körében.

A NOE egyik megfogalmazott legfontosabb küldetése „a jövő generációért érzett felelősség erősítése”, mely magában foglalja a környezetünk megóvását gyermekeink számára.

3. A projekt célja, hogy egy képzési-sorozat és egy családi vetélkedőn való aktív részvétel során nőjön a megcélzott csoport klíma- és általános környezettudatossága, valamit két, nem-fenntarthatósági célú rendezvényen is részt kívánunk venni, ahol a projekt célcsoportja jelentős számban jelen lesz. Az előadásokon felhívjuk a nagycsaládosok figyelmét a környezettudatosság és energiahatékonyság aktuális kérdéseire, illetve bevonjuk őket egy ebben a témában kezdeményezett családi vetélkedőbe.

Célcsoport: családok, azon belül is a nagycsaládosok – szülő(k) és min. 3 gyerek – a hat konvergencia régiójában.

Rövid távú hatások: figyelemfelkeltés, információ-átadás, fogyasztáscsökkentés.

Hosszú távú hatások: a kampányban aktívan résztvevő nagycsaládok tagjainak nő az általános környezet- és energiafogyasztási tudatossága. Tisztában lesznek az alapvető környezetvédelmi elvekkel, fogyasztói szokásaik gyakorlásakor és alakításakor során figyelembe fogják venni azok környezetet befolyásoló hatásait. A megszerzett információt továbbadják ismerőseiknek, tágabb értelemben vett családtagjaiknak is. Mindez az érintettek szemléletváltozását eredményezi a környezetvédelem és a fenntartható fogyasztás terén.

 

A verseny és az azt követő díjkiosztó rendezvény fővédnöke Dr. Fülöp Sándor, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa.

 

A verseny keretében extra nyereményeket is kiosztunk, melyenet különböző cégek ajánlottak fel. Részletesebben itt.

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai RegionálisFejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.